Vision
Media och kommunikation blir ett - och digitalt
Flexibel digital teknik tar över »

Ny teknik ger nya möjligheter »

Exempel på vad utbyggda nät innebär »

Fem fasta megabit per sekund senast 2005 »

Sverige måste satsa nu »

Flexibel digital teknik

Flexibel digital teknik tar över

För tele- och datakommunikation och media används allt oftare digital teknik. Det gäller telefoni, musik, film, foto, radio och TV. Orsaken är att den digitala tekniken är så flexibel. Dels finns fantastiska möjligheter att bearbeta digital information (se bara på specialeffekterna i dagens biofilmer), dels kan olika typer av digital information lagras och överföras sida vid sida, i samma medier.

Tänk på de dramatiska förändringar vi redan ser när det gäller hur olika sorters information sprids. Telefonen måste inte längre anslutas via en sladd, allt fler telefoner är trådlösa eller helt mobila. TV och film måste inte längre sändas ut via speciella kabel-TV-nät eller antenner, allt mer av både produktion och distribution sker digitalt. Radio, musik, tidningar och brev är andra exempel där utvecklingen nått ännu längre och där digital teknik i snabb takt tar över. Musikindustrin arbetar sedan länge på högvarv för att anpassa sig till hur musik sprids idag. Filmindustrin ligger i startgroparna för en liknande omställning.

Om alla typer av information blir digital kan den distribueras via en och samma kanal, något som skulle spara mycket pengar. Man kan jämföra det med att låta tåg och bilar dela på en och samma bro, i stället för att bygga två separata broar. Men framför allt blir det lättare och roligare att arbeta med information, något som är viktigt både hemma och i arbetet.

Ny teknik ger nya möjligheter

Vad är det då som blir bättre i en digitaliserad framtid? Det är förstås omöjligt att besvara i detalj. Däremot finns vissa tydliga mönster. Det blir billigare och enklare att kommunicera, trots stora avstånd, det uppstår nya sätt att kommunicera och vi kommer att få en enorm breddning i utbudet av media och kommunikationstjänster - som en följd av de förenklade metoderna och en stegvis teknikutveckling.

Idag betraktar vi mobiltelefon och e-post som självklarheter. SMS och chat används flitigt i den dagliga kommunikationen, både som socialt verktyg i direktkontakten mellan människor men också i t.ex. debatt- och underhållningsprogram i TV som verktyg för direkt feedback från tittarna. Det är idag inga större svårigheter att utbyta röst eller textmeddelanden oberoende av tid och rum.

Med tanke på utvecklingen av digitalkameror, mobiltelefoner och handdatorer (och kombinationer av dessa som vi inte sett än) blir nästa steg förmodligen att stillbilder blir ett naturligt tillägg till text och röst. Det ligger verkligen något i uttrycket "en bild säger mer än tusen ord". Det finns en inneboende kraft i att kunna visa bilder för varandra. Och den dag vi tar för självklart att alltid ha tillgång till våra fotoalbum via nätet ligger kanske närmre än vi tror. Och därifrån är steget sedan inte långt till att rörliga färgbilder utgör normen för kommunikation - varför bara överföra röst, bokstäver och stillbilder när vi lever i en rörlig färgglad värld?

I morgon blir också all den information vi behöver tillgänglig via ett jack i väggen. Vi är vana vid morgontidning till frukost och telefonkataloger tunga som tegelstenar. Att släpa hem information präntad på papper (böcker, tidningar), inbränd på skivor av plast (musik-cd och dvd) eller kodad på långa magnetband (video), är dyrt, jobbigt, opraktiskt och ett slöseri med resurser och miljö.

Vi ska heller inte behöva göra tillfälliga anslutningar för att ta del av informationen, som fallet ofta är idag. En ständigt tillgänglig digital uppkoppling ska vara lika självklar som elektricitet genom eluttaget i väggen är idag. En viktig aspekt på den ständiga och alltid närvarande uppkopplingen är att vi kan minska på vårt personliga resande. Oavsett om du bor i glesbygd med lång färdväg till jobbet eller bor i storstad med igenkorkade infartsleder, upptar pendling mycket tid. Genom att kunna bo och jobba oberoende av geografiska avstånd kan vi bo där vi känner att vi verkligen vill bo - och där vi får mycket boende för pengarna.

En annan viktig aspekt är kostnaden. Med en rörlig kostnad, som i fallet med uppringda förbindelser via t.ex. modem där vi får betala per minut, är det naturligt att alltid vilja koppla ner förbindelsen för att spara pengar. Men när vi väl accepterat en fast månadskostnad för en fast anslutning med rätt kapacitet slutar vi nog tänka så mycket på kostnaden. Anslutningen blir en del av vardagen precis som el, vatten och annat. Detta leder till ett aktivare och mer kreativt utnyttjande. När man vet att en extra minut användande inte förorsakar någon extra kostnad blir det lättare och mer naturligt att prova sig fram och lära sig nya användningsområden.

Exempel på utbyggda nät

Exempel på vad utbyggda nät innebär

En ständig uppkoppling bidrar till nya kommunikationsformer och nya typer av samvaro. Det nätbaserade mötet är kanske den allra viktigaste möjligheten för många av oss.

Med en ständigt närvarande hög överföringskapacitet i både hem och på arbetsplatser blir det möjligt att delta i sociala aktiviteter såsom fikapauser, familjemiddagar trots att man rent fysiskt befinner sig någon annanstans. Detta kommer sannolikt att förändra förutsättningarna för våra liv.

Här följer några konkreta exempel på hur fasta och tillräckligt snabba digitala förbindelser över hela landet kan förändra vardagen för hushåll och enskilda individer:

 • telefon, radio, tv, musik och Internet kan dela på samma förbindelse, vilket högst sannolikt ger lägre sammanlagda trafikavgifter
 • telefoni kan utökas med bild
 • skräddarsydd information kan skickas direkt hem: allt från korta meddelanden om trafikstockningar eller besked du väntat på, till tv-reportage relaterade till din hobby eller smakprov på den nya singeln från din favoritartist
 • du kan delta i och kanske också förmedla utbildningar på distans – till exempel via videoföreläsningar
 • du kan beställa och titta på filmer direkt över nätet eller varför inte publicera den senaste semesterfilmen så att släkten kan se den?
 • skräddarsy en musikradiokanal med din egen favoritmusik eller genom att själv publicera en digital radiokanal bli någon annans favoritmusik…
 • du kan jobba hemifrån - eller på resan - med lika hög kommunikationskapacitet som på jobbet
 • du kan använda datorprogram som lagras på en server på nätet, och bara betala för varje gång du utnyttjar programmet

Här följer några exempel för företag och myndigheter: 

 • företag och myndigheter kan till en låg kostnad koppla ihop sina olika kontor med varandra
 • företag och myndigheter kan lokalisera kontor till valfria delar av landet eller världen
 • digitala journaler och digitala röntgenbilder kan överföras mellan sjukhus så att alla läkare alltid har en patients kompletta journal tillgänglig, eller de kan konsultera en specialist inom något medicinskt område, oavsett var denne finns i världen
 • myndigheter kan erbjuda effektiv service till medborgarna, när som helt på dygnet, alla dagar i veckan, året runt

Ett absolut grundkrav för att allt det här ska fungera är förstås att det finns så mycket överföringskapacitet att det räcker till alla och att alla har råd. Det går att ordna.

Fem fasta megabit per sekund senast 2005

IT-kommissionens vision, som publicerades 1999 i rapporten "Framtidssäker IT-infrastruktur för Sverige", sa att före år 2005 ska alla privatpersoner, företag och organisationer ha tillgång till en kommunikationskapacitet på minst fem megabit per sekund. Det är IT-kommissionens vision. Fem megabit per sekund motsvarar kapaciteten i 100 vanliga modem. Med fem megabit per sekund kan en person ringa i telefon samtidigt som en annan tittar på TV och en tredje letar information på Internet.

Kommunikationskapaciteten på fem megabit ska gälla åt båda hållen i kommunikationen och hela vägen från användare till användare, eller från användare till tjänsteleverantör. Observera uttrycken "åt båda hållen" och "hela vägen".

För att klara en sådan målsättning måste varje användare ha ett "höghastighetsjack" i väggen. Framför allt krävs emellertid ett finmaskigt nät av förbindelser över hela landet som har tillräcklig kapacitet för att hantera de stora sammanlagda trafikmängder som uppkommer när visionen blir verklighet. Det räcker ju så att säga inte med att jag själv har en nyasfalterad garageuppfart om det är kö på motorvägen...

Tänk dig ett framtida utbyggt bredbandsnät. Tänk dig en svensk stad med kanske 100 000 anslutningar. Tänk dig att de alla tittar på TV över bredbandsnätet, att de samtidigt pratar i telefon och att någon letar information på Internet. Tänk dig att nätet samtidigt används av sjukhus, företag, organisationer, mobiltelefonoperatörer, med flera. Då krävs en flera hundra, om inte flera tusen, gånger högre kapacitet än dagens stambanor ut och in från staden. Det är enkel matematik.

Mängden information som skickas via nätet ökar dessutom hela tiden och än syns inga tecken på att tillväxten skulle avta, snarare tvärtom. För att klara av en fortsatt årlig fördubbling av trafikmängden krävs också en mycket väl tilltagen grundlösning som tillåter mycket stora trafikmängder.

Sverige måste satsa nu

Sverige måste satsa nu

Sverige har bra förutsättningar att vara med och leda utvecklingen. Vi har en världsunik kombination av hög användning av IT om man räknar antalet hushåll med Internetanslutna persondatorer och antalet mobilabonnemang. Detta innebär en mognad i användandet som rätt utnyttjad utgör en mycket bra plattform för utveckling av IT och kommunikation som fortsatt viktiga verktyg för tillväxten av både kunskap och ekonomi.

Fler och fler hushåll skaffar idag fasta Internetanslutningar. Det vanligaste alternativet är ADSL men flera andra teknologier används också. Detta visar att det finns en marknad för nya tjänster som bygger på högre överföringskapacitet. För att nå visionen om fem megabit per sekund är det viktigt att följa denna utveckling och se hur användningen anpassas stegvis mot en bredbandig framtid.

Samtidigt är det mycket viktigt att komma ihåg att ADSL är ett mycket litet steg på vägen mot visionen och våra framtida behov. Risken är att både vi människor (konsumenter) och företagen (Internetoperatörer och andra) lägger för mycket kraft, tid och pengar på en teknologi som blir gammal inom några få år.

Trenderna är starka och i sin grundstruktur entydiga. Vad som inte står klart är i vilken hastighet vi rör oss framåt eller vilken väg som är bäst att ta för att nå målet. IT-kommissionens observatorium för IT-infrastruktur anser att Sverige måste satsa för att inte bara hänga med i, utan även rycka åt sig initiativet i den här utvecklingen.

En nationstäckande infrastruktur är också en rättvisefråga. Alla svenskar har idag tillgång till telefon, radio och TV på samma villkor. I morgon ska vi lika självklart och utan diskriminering ha tillgång till digital kommunikation av hög kapacitet. Det gynnar oss alla eftersom det blir ett sätt att bättre utnyttja hela vårt land.

Många människor och företag upptäcker idag andra aspekter av livskvalitet än geografisk närhet till kunder och tjänster. Med en utbyggd digital infrastruktur kan vi ha råd att tänka i mindre snäva banor när vi planerar vårt boende och företagande.

Vi ska också komma ihåg att Sverige är ett litet land i utkanten av Europa. Vi bygger broar, vägar och snabba tåg, allt för att tillåta snabbare och effektivare transporter, och har så gjort under lång tid. Detsamma gäller transport av information. Med en väl utvecklad digital infrastruktur kommer vi inte bara närmare varandra utan också närmare andra länder.

Summa summarum, IT-kommissionens observatorium för IT-infrastruktur rekommenderar att regeringen gör en bred, nationell satsning för att visionen ska bli verklighet så snart som möjligt, så effektivt som möjligt och utan att göra några strukturella misstag i uppbyggnadsskedet.