ITK - IT-kommissionen

ITK logga

Du har nu kommit till IT-Kommissionens webbplats.

På denna sida:


Allmän information

Vi (SICS) har nu installerat en version av ITK:s webbplats. Den nås via följande länk:

itkommissionens förstasida

Det kan fortfarande finnas problem -- t.ex. länkar som inte fungerar, eller länkar som leder fel. Om du stöter på något sådant, skicka ett epost-meddelande till

       olleo @ sics.se
  

och beskriv, i det meddelandet, vilket problem du hade, och var detta uppträdde. Vi kommer att åtgärda det så fort som möjligt.

Denna sida, den du just nu tittar på, kan förstås som ett "försättsblad" till den riktiga hemsidan, och den kommer att ligga kvar åtminstone en månad, så att eventuella problem i struktur och innehåll hinner upptäckas och åtgärdas.


Sök på webbplatsen

Denna sökfunktion använder Google för att söka på IT-kommissionens webbplats:


Ändringshistorik

Tekniska åtgärder:

2008-10-13
Ersatt den trasiga sökfunktionen med Google-sökning på denna webbplats (se nedan).
2004-04-26
Importerat IT-kommissionens innehåll och återskapat så mycket som möjligt av dynamisk hantering (skripts).
2004-04-10
Eftersom ITK har avslutat sitt arbete, så har dess webbplats fått ny hosting - SICS. Vi på SICS håller nu på med att återskapa ITK:s webbinnehållet på en ny webbserver. För tillfället är inte hela ITK:s innehåll fullt återskapat. Detta arbete kan ta några dagar. Prova denna webbadress igen om någon dag.

SICS logga SICS - Swedish Institute of Computer Science